Termeni si conditii

Serviciile TopListing.ro pot fi oferite doar persoanelor care sunt de acord cu termenii și condițiile expuse în continuare.

 

 1. TERMENI ȘI CONDIȚII

1.Aspecte generale și definirea termenilor

Platformă/Site – pagina web TopListing.ro, cu toate secțiunile și aplicațiile acesteia

Utilizator – orice persoană fizică sau juridică, care accesează site-ul TopListing.ro

Listare – ofertă publică lansată de utilizatorul persoană juridică, prin care este prezentată o proprietate imobiliară cu scopul vânzării sau închirierii acesteia

Moderator – persoană special instruită de către Furnizor pentru verificarea și moderarea unui Listare, înainte ca acesta să apară pe site

Termeni și condiții – contractul de prestări servicii

Furnizor/Noi – societatea S.C. DEXIMO SRL, societate comercială constituită și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în Municipiul Constanta, Aleea Colindelor, nr 2, camera nr.2, etaj 3, ap 14, judet Constanta, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. JJ13/3141/13.09.2017, având Cod unic de înregistrare 38216550.

 

Acest set de Termeni și Condiții guvernează raporturile dintre S.C. DEXIMO SRL, societate comercială constituită și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în Municipiul Constanta, Aleea Colindelor, nr 2, camera nr.2, etaj 3, ap 14, judet Constanta, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. JJ13/3141/13.09.2017, având Cod unic de înregistrare 38216550 (Furnizor/Noi) și persoanele care utilizează (Utilizator) pagina de internet www.TopListing.ro (Platforma/Site) și/sau aplicația TopListing.ro echivalentă, ce poate fi accesată pe un echipament informatic mobil, de tipul smartphone și/sau tabletă, disponibilă în magazinele de aplicații mobile precum GooglePlay sau AppStore (Aplicația TopListing.ro) și/sau serviciile oferite de Furnizor prin intermediul Site-ului sau Aplicației.

Accesarea și utilizarea Platformei TopListing.ro, inclusiv a oricărei pagini sau secțiuni componente ale acestora, sau a oricărui serviciu furnizat prin intermediul Platformei TopListing.ro, se poate face numai în conformitate cu acest set de Termeni și Condiții, care includ Politica de Confidențialitate a Datelor și Politica privind Cookies.

Pentru utilizarea spațiului dedicat agențiilor imobiliare partenere se aplică exclusiv prevederile din Termenii și Condițiile aplicabile agențiilor imobiliare pentru acea secțiune, precum și contractul comercial stabilit între părțile implicate.

Furnizorul de servicii nu este implicat în relația dintre vânzător și partea interesată de achiziționare sau cumpărător, nici în calitate de parte contractuală sau reprezentant al unei părți contractuale.

Pentru a asigura respectarea condițiilor de acces și utilizare a serviciilor , Utilizatorii trebuie să verifice la momentul fiecărei accesări a Site-ului și/sau Aplicației mobile TopListing.ro termenii și condițiile de utilizare. Chiar dacă omiteți să analizați termenii și condițiile, dar utilizați Platforma TopListing.ro și/sau Aplicația TopListing.ro, vom considera că ați acceptat acest set de Termeni și Condiții (inclusiv orice actualizare a acestora). Ne rezervăm dreptul de a modifica și actualiza această pagină în orice moment, aceasta fiind disponibilă permanent și poate fi consultată oricând.

Astfel, pentru utilizarea serviciilor, putem solicita utilizatorului să își exprime acordul cu privire la acest set de Termeni și Condiții , printr-o acțiune specifică, care are semnificația unui consimțământ neechivoc, precum bifarea unei căsuțe specifice „Am citit și sunt de acord cu Termenii și Condițiile TopListing.ro”.

Dacă nu sunteți de acord cu prevederile acestui set de Termeni și Condiții (inclusiv orice actualizare sau modificare a acestora), vă rugăm să nu utilizați, sau după caz, să încetați utilizarea Site-ului, Aplicației TopListing.ro sau a serviciilor oferite de Furnizor, după caz.

 

 1. Descrierea serviciilor

În conformitate cu Termenii și Condițiile prezentate, Furnizorul are obligația de a furniza un formular de inserare pentru listări, de a verifica și modera corectitudinea listărilor inserate prin intermediul formularului respectiv și de a asigura accesul la listările din bazele de date ale Platformei TopListing.ro prin intermediul internetului pentru perioada de timp convenită cu Utilizatorul persoană juridiciă.

Societatea își rezervă dreptul de a restricționa temporar posibilitățile de inserare și de accesare a listărilor, dacă acest lucru este necesar datorită limitelor de capacitate, în scopul menținerii siguranței și a integrității serverelor sau pentru implementarea măsurilor tehnice și dacă aceasta servește unei executări corecte și corespunzătoare, sau îmbunătățite, a prestațiilor contractuale datorate (lucrări de întreținere). În special, prin motive tehnice se înțelege că listările nu pot fi accesate sau poti fi accesate doar limitat (erori inopinate ale sistemului).

Utilizatorii au acces gratuit la majoritatea Serviciilor oferite de Platforma TopListing.ro, excepție făcând serviciul de listare, pentru care Utilizatorii persoane juridice au acces numai în urma înregistrării, autentificării și plății acestui Serviciu. De asemenea, autentificarea în cont, permite accesul și la alte facilități suplimentare ale Platformei TopListing.ro.

Orice alte servicii care vor fi implementate, în timp, în cadrul portalului sunt supuse acelorași condiții, în afara cazului în care acestea nu au condiții de folosire distinct formulate.

Orice material postat pe Platforma TopListing.ro de către Utilizatorul persoană juridică, va fi supus moderării înainte sau după upload.

 

 1. Înregistrarea contului de utilizator

Înregistrarea contului de Utilizator în Platforma TopListing.ro este gratuită. Odată cu înregistrarea, Utilizatorul și Furnizorul încheie un contract având ca obiect utilizarea secțiunii publice a Platformei TopListing.ro (denumit în continuare „contract de utilizare”). Un Utilizator nu are nicio pretenție pentru încheierea contractului de utilizare.

Numai persoanele juridice și persoanele fizice care dețin capacitate deplină de exercițiu își pot crea un cont de Utilizator în Platforma TopListing.ro. Astfel că, Platforma TopListing.ro nu este destinată minorilor, iar utilizarea, inclusiv crearea contului de Utilizator pentru această categorie de persoane, nu este permisă.

Informațiile pe care trebuie să le furnizeze un Utilizator pentru crearea contului de Utilizator trebuie să fie complete și corecte. Înregistrarea necesită o adresă de email validă. Utilizatorul poate să aleagă o parolă personală care trebuie păstrată secretă și nu trebuie dezvăluită terților.

Societatea își rezervă dreptul de a șterge conturile de Utilizator care au fost inactive pentru o perioadă de 12 luni.

Societatea își rezervă dreptul de a șterge conturile de Utilizator a căror adresă de email nu a fost confirmată în interval de 30 de zile de la creare. Confirmarea faptului că adresa de email pe care a fost creat contul vă aparține, se poate face accesând linkurile special introduse în emailurile prin care se anunță crearea contului și se cere confirmarea lui. Odată cu ștergerea contului, se va șterge și tot conținutul existent la acel moment în cont. Acest lucru poate înseamna: informații personale, listări salvate în cont, căutări salvate, etc. Fără o adresă de email validă și confirmată, contul nu poate funcționa la parametri optimi și, în plus, previne utilizarea adresei de email personale de către persoane neautorizate.

La trimiterea unui formular de contact pentru o proprietate, creăm un cont neconfirmat pe adresa de email introdusă în formular. Atunci când vânzătorul răspunde acestui mesaj, trimitem pe email către Utilizator o notificare ce conține un link către mesajul primit. La accesarea acestui link utilizatorul are dreptul de a-și seta o parolă proprie și de a citi Termenii și Politica de Confidențialitate. Doar dacă este de acord cu acestea, Utilizatorul poate trece mai departe și astfel i se confirmă contul unde va putea vedea mesajul primit, împreună cu istoricul tuturor conversațiilor purtate prin intermediul Portalului TopListing.ro.

Furnizorul nu este răspunzător pentru informațiile eronate introduse de utilizatori, pentru lipsa capacității depline de a încheia acte juridice și, în general, pentru orice informație introdusă de Utilizatorul persoană juridică și care nu corespunde realității.

 

 1. Modalitatea de a lista și prelungirea listărilor

Utilizatorul persoană juridică poate adăuga listări în secțiunea publică a Platformei TopListing.ro doar dacă este înregistrat și a achitat contravaloarea Serviciilor de adaugare anunț. Întrebuințarea abuzivă, prin crearea și utilizarea de multiple conturi de Utilizator, dă Societății dreptul de a șterge listările și de a rezilia contractul de utilizare în mod excepțional.

-modalități,pachete, opțiuni

 

 1. Plata prin card sau transfer bancar
 2. Generarea facturilor fiscale pentru persoane juridice

Societatea emite factura fiscală tuturor persoanelor juridice, automat, în ziua următoare confirmării plății efectuate, pentru toate plățile.

Utilizatorul va primi un email în care se va regăsi confirmarea publicării listării pe Platforma TopListing.ro, fiind menționate datele persoanei juridice, conform cărora se va emite factura fiscală. Utilizatorul are posibilitatea modificării acestor date dacă nu sunt complete sau sunt incorecte, atât din contul său de pe Platforma TopListing.ro, cât și direct din email, dar doar în intervalul a 24 de ore de la primirea emailului. După expirarea celor 24 de ore în care utilizatorul poate modifica datele salvate pentru emiterea facturii fiscale, se va emite factura propriu-zisă în format electronic și va fi disponibilă în contul utilizatorului pentru salvare/tipărire. Ulterior emiterii facturii fiscale, nu mai sunt acceptate solicitări de modificare/stornare a facturii emise.

Listările Utilizatorilor care încă nu au completat datele necesare generării facturii fiscale, vor fi marcate ca și inactive și se vor afișa pe Platforma TopListing.ro doar ulterior salvării acestor date, fără a pierde nimic din intervalul de promovare achiziționat.

 

 1. Ștergerea anunțurilor, restricționare, denunțare unilaterală și alte măsuri

          Societatea poate lua următoarele măsuri dacă există suficiente indicii că un Utilizator a încălcat prevederile legale, drepturile terților, contractul de prestări servicii sau Termenii și Condiții sau dacă Furnizorul deține orice alt interes legitim:

 • ștergerea anunțurilor sau altor conținuturi inserate pe Platforma TopListing.ro
 • întârzierea anunțurilor sau altor conținuturi inserate pe Platforma TopListing.ro
 • emiterea de avertismente către Utilizatorii persoane juridice
 • limitarea sau restricționarea (temporară sau permanentă) a utilizării Platformei TopListing.ro sau accesului la Platformă.

Furnizorul poate șterge listările Utilizatorului persoană juridică dacă acestea încalcă Termenii și Condițiile, drepturile unor terți prin conținutul sau prin modul lor de prezentare, sau orice prevederi legale aplicabile.

Furnizorul poate restricționa definitiv accesul la Platforma TopListing.ro, dacă Utilizatorul a încălcat în mod repetat Termenii și Condițiile. Atunci când accesul unui Utilizator este restricționat, acesta nu mai poate accesa Platfoma TopListing.ro și nu mai poate înregistra un nou cont de Utilizator.

Furnizorul poate denunța unilateral contractul de utilizare/prestări servicii oricând, cu un preaviz de denunțare unilaterală de 15 zile.

 

 1. Modificări ale prețurilor / Modificări ale termenilor și condițiilor

          Modificări ale prețurilor vor fi anunțate prin furnizarea unei liste de prețuri care poate fi accesată prin Internet. Noul preț al pachetelor de anunțuri se va aplica pentru anunțurile ce se vor introduce după modificarea pretului, pentru anunturile inserate în baza de date și a căror valabilitate a fost prelungită de la data completării sau a modificării prețului.

Furnizorul are dreptul de a modifica Termenii și Condițiile pentru utilizarea secțiunii publice oricând, fără dezvăluirea motivelor. Termenii și Condițiile vor fi comunicate Utilizatorului înainte de inserarea sau de prelungirea valabilității unui anunț. Un Utilizator trebuie să accepte noile prevederi pentru inserarea anunțurilor noi sau prelungirea valabilității anunțurilor existente.

 1. Cerințe și condiții privind conținutul și aspectul anunțurilor

Utilizatorul persoană fizică are obligația de a insera un anunț imobiliar numai în secțiunea prevăzută pentru acel tip de proprietate prevăzută în lista de exemplificări (apartamente, case/vile, terenuri; închirieri sau vânzări).

Utilizatorii persoane juridice au obligația de a furniza informații corecte, complete, clare și transparente în ceea ce privește proprietatea listată. Este interzisă introducerea de informații incorecte sau care generează confuzie. În timpul procesului de adăugare, Utilizatorul persoană juridică trebuie să completeze câmpurile obligatorii iar, în măsura în care cunoaște informații suplimentare cerute în formular, să completeze cât mai explicit aceste câmpuri.  De asemenea, descrierea trebuie să fie completă, bine structurată și corect formulată din punct de vedere gramatical.

Este imperios necesară introducerea fotografiilor cu rezoluție înaltă și un grad de detalii ridicat.     Astfel, Utilizatorul persoană juridică se obligă să insereze în bazele de date ale Platformei TopListing.ro numai acele fotografii pe care este autorizat să le utilizeze fără restricții și care nu sunt grevate de drepturi ale unor terți – în special de drepturi de proprietate intelectua ale unor terți.

Fotografiile utilizate nu trebuie să inducă în eroare și trebuie să reflecte starea actuală a proprietății oferite în anunț. Introducerea de imagini poate reprezenta un factor determinant în procesul de vânzare/închiriere. Este interzisă folosirea de imagini care nu are legătură cu proprietatea. Este interzisă folosirea de imagini care prezintă însemne (watermark, siglă, denumire sau altele) ale altor site-uri imobiliare concurente (nu sunt incluse site-urile agențiilor partenere TopListing.ro). Este interzisă introducerea unei imagini de mai multe ori (imagini duplicat).

Listarea nu poate încalca prevederile legale sau bunele moravuri prin formulare, conținut, prezentare vizuală sau scopul urmarit. Este interzisă postarea de anunțuri discriminatorii pe criteriul rasei, naționalitatii, limbii, religiei, sexului sau orientării sexuale, etniei, categoriei sociale, convingerilor, vârstei, dizabitităților, bolilor cronice necontagioase, infectării HIV, aparteneței la o categorie defavorizată sau oricăror alte situații asimilabile.

În general nu este permisă într-un anunt includerea de legături spre pagini web externe sau spre alte surse externe de informații. Legăturile în acest sens se referă și la pagini web neactivate (URL-uri) și părți ale acestora. Sunt exceptate legăturile spre imagini suplimentare ale proprietăților găzduite extern, fișiere PDF sau prezentări multimedia, dacă acestea conțin informații suplimentare privind proprietatea publicată (de ex. expertiza proprietății, prezentare video etc.).

În plus, nu este permisă includerea în anunțuri a așa-numitelor numere ale liniilor telefonice (servicii cu valoare adaugată), care, atunci când sunt apelate, au drept rezultat taxe telefonice mai ridicate pentru apelanți.

Nu se admit listări cu conținut ilegal, imoral, sau care nu au legătura cu tematica Platformei TopListing.ro.

Nu se admit cuvinte obscene sau orice listări care ar putea leza interesele sau imaginea unei persoane fizice/juridice.

Este interzisă folosirea adreselor de email din paginile acestui site pentru trimiterea SPAM.

Este interzis abuzul de orice fel cu privire la serviciul oferit.

Anunțurile care contravin celor de mai sus nu vor fi publicate/vor fi șterse din baza de date accesibila celorlalti Utilizatori.

Nu este permisă publicitatea pentru mai mult de o proprietate pe anunt.

Nu se admit anunțuri succesive cu același conținut (anunțuri duplicat).

 

 

 1. Răspunderea pentru conținutul anunțurilor

Utilizatorul persoană juridică este  responsabil pentru conținutul anunțurilor. De asemenea, moderatorii furnizorului vor verifica anunțurile în ceea ce privește corectitudinea sau caracterul complet, însă furnizorul nu garantează pentru corectitudinea sau caracterul complet al anunțurilor.

Furnizorul exclude orice garanție și răspundere pentru conformitatea anunțurilor cu prevederile legale.

Furnizorul exclude în special orice garanție sau răspundere care derivă din faptul că contractele de vânzare-cumparare negociate sau încheiate pe baza listărilor publicate pe Platforma TopListing.ro nu sunt valabile în conformitate cu legislația aplicabilă, sau au drept rezultat dezavantaje juridice sau economice pentru una sau ambele părți ale contractului de vânzare-cumparare.

 

 1. Clauza de exonerare de răspundere

Utilizatorul eliberează TopListing.ro de orice pretenții ale unor terți împotriva TopListing.ro datorită încălcării drepturilor lor de către listarea utilizatorului persoană juridică sau de către orice altă utilizare a paginii web TopListing.ro de către utilizator. Prin aceasta, utilizatorul iși asumă și obligația de suportare a cheltuielilor necesare pentru apărarea drepturilor TopListing.ro, inclusiv orice taxe judiciare și legale. Această regulă nu se aplică dacă și în măsura în care utilizatorul nu este responsabil pentru încălcarea drepturilor.

 

 1. Actualizarea bazei de date și ștergerea listărilor

Pentru a face căutarea proprietăților cât mai interesantă și mai plină de succes, Furnizorul depune toate eforturile pentru actualizarea bazelor sale de date. De aceea, Utilizatorii persoane juridice trebuie să șteargă anunțurile de îndată ce proprietatea din ofertă a fost vândută/închiriată, sau dacă nu mai este disponibilă din alte motive.

 

 1. Căutarea proprietăților și integritatea sistemului

Utilizatorii pot căuta proprietăți în bazele de date ale Platformei TopListing.ro exclusiv prin intermediul motoarelor de căutare oferite de Platforma TopListing.ro.

Utilizatorul nu poate lua nicio măsură care poate avea drept rezultat suprasolicitarea infrastructurii Platformei TopListing.ro sau pe care Utilizatorii nu pot fi asteptați în mod rezonabil să o tolereze. Utilizatorilor nu li se permite blocarea, rescrierea sau modificarea conținutului generat de Platforma TopListing.ro sau crearea în niciun alt mod a unei perturbări prin imixtiunea cu Platforma TopListing.ro.

 

 1. Garanția

În cazuri de forță majoră, Furnizorul va fi eliberat de obligația sa de executare. Vor fi considerate forță majora toate evenimentele neprevazute, precum și acele evenimente pentru ale căror efecte legate de executarea contractului nu este responsabilă niciuna dintre părți. Astfel de evenimente vor include în special măsuri legale în situații de grevă, de asemenea și atunci când survin în cadrul unor companii terțe, măsuri oficiale luate de autorități, defecțiunea rețelelor de comunicații și a portalurilor altor furnizori, perturbări privitoare la operatorii de rețea și alte defecțiuni, de asemenea în cazul în care astfel de evenimente survin la nivel de subcontractanți, sub-furnizori și subcontractanții acestora, sau de operatori ai procesoarelor de date subnodale. Nu va rezulta nicio pretenție pentru Utilizatori pentru defecțiuni pentru care Furnizorul nu este responsabil.

15. Limitarea raspunderii

Cu excepția încălcării obligațiilor contractuale esențiale, Furnizorul va fi răspunzator pentru daune față de comercianți numai dacă și în măsura în care Furnizorul a acționat cu intenție sau din culpă gravă. În cazul incălcării obligațiilor contractuale esențiale, Furnizorul va fi răspunzator pentru orice conduită culpabilă a reprezentanților săi legali, a directorilor executivi sau a altor persoane angajate de TopListing.ro în vederea executării obligațiilor sale.

Față de consumatori, Furnizorul va fi ținut răspunzător numai pentru acțiuni săvârșite cu intenție sau din culpă gravă. Cu toate acestea, în cazul încălcării obligațiilor contractuale esențiale, ale întârzierii îndeplinirii obligațiilor unui debitor sau în cazul în care Furnizorul este responsabil pentru imposibilitatea de executare a obligațiilor contractuale, acesta va fi răspunzător pentru orice conduită cukpabilă a reprezentanților săi legali, a directorilor executivi sau a altor persoane angajate de Furnizor în vederea executării obligațiilor sale.

Cu exceptia conduitei intenționate sau a culpei grave a reprezentanților săi legali, a directorilor executivi sau a altor persoane angajate de TopListing.ro în executarea obligațiilor sale, răspunderea TopListing.ro va fi limitată cantitativ la daunele tipice previzibile în momentul încheierii contractului.

O răspundere pentru compensarea unei daune indirecte, în special pentru câștigul nerealizat, va fi acordată numai în cazul conduitei intentionate sau a culpei grave a reprezentanților săi legali, a directorilor executivi sau altor persoane angajate de TopListing.ro în vederea executării obligațiilor sale.

Excluderile și limitările de răspundere de mai sus față de comercianți sau consumatori nu vor fi aplicabile nici în cazul garanțiilor specifice acordate de Furnizor, nici în cazul daunelor rezultate din atingeri aduse vieții sau sănătății sau al încălcării prevederilor legale obligatorii.

 

16. Dreptul de autor si drepturile de utilizare

Toate datele, informațiile, siglele companiilor, textele, programele și imaginile anunțurilor inserate pe Platforma TopListing.ro vor fi supuse legilor dreptului de autor. Modificarea, prelucrarea ulterioară și utilizarea de către terți în orice fel de medii nu sunt permise. Drepturile Utilizatorilor rămân neafectate de prezenta. Aceștia pot continua să dispună în mod liber de datele și informațiile proprii.

 

17. Legea aplicabilă și jurisdicție

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentul acord, precum și toate efectele juridice pe care le produce acest set de Termeni și Condiții vor fi interpretate și guvernate de legislația aplicabilă în România. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fața instanțelor românești.

?